INieuwsbrief

De camping

Tarieven

Chalet

Trekkershutten

Vissen

Fietsen

Meppel

Donderdagmeppeldag

Bezienswaardigheden


Informatie
0522 24 24 01 


Het laatste nieuws uit Meppel:

 

Camping de Kikkerije

Privacy verklaring

Camping De Kikkerije, gevestigd aan de Steenwijkerstraatweg 96 c, 7942 HR Meppel, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 32102765, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Alleen dhr. J.K. de Wolde en mevr. C.P.M. de Wolde Opdam, eigenaren van Camping de Kikkerije zijn gerechtigd om de persoonsgegevens en het klantsysteem in te zien en te muteren. Gebruikers voeren zelf hun gegevens in wanneer zij een boeking plaatsen. Camping de Kikkerije respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gasten aan onze camping en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken de verstrekte gegevens hoofdzakelijk voor het maken van een reservering. Hierna blijven de gegevens bewaard in een systeem dat losstaat van onze computer. Bij herhaalreserveringen of vragen over uw boeking, kunnen wij te allen tijde uw gegevens inzien om u zo beter van dienst te zijn. Wij zijn verplicht om deze gegevens in papieren versie te tonen bij een eventuele controle door overheidsfunctionarissen, tijdens uw verblijf op onze camping. Camping de Kikkerije acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Voor het online boeken maken wij gebruik van de diensten van YMLP.com.

Camping De Kikkerije verwerkt uw persoonsgegevens die door u aan ons versterkt zijn via YMLP.com. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Boekingsgegevens zoals aankomst en vertrekdatum;
  • Soort kampeermiddel

Camping de Kikkerije geeft elke maand een digitale e-mail nieuwsbrief uit. Voor het kunnen verspreiden van deze nieuwsbrieven is het noodzakelijk dat Camping de Kikkerije de beschikking heeft over de e-mail adressen van de ge´nteresseerden. U kun zichzelf inschrijven en uitschrijven als abonnee van deze nieuwsbrief. Aanmelden als abonnee vind plaats via YMLP.com of via een inschrijving op bijvoorbeeld een vakantiebeurs, afmelden kan via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief. Hiermee verwijdert u ook alle persoonlijke gegevens van voorgaande boekingen die aan het e-mail adres gelinkt zijn. Dit kan vertraging van de verwerking tot gevolg hebben.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot die welke nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken via het akkoord gaan met de boeking.
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (YMLP.com);
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

YMLP.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en opslag in ons boekingssysteem.

We beperken de gegevens die we delen met derden alleen tot het doorgeven, als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze camping wordt verkocht en de koper de gegevens nodig heeft om de service voort te kunnen zetten. Camping de Kikkerije maakt  GEEN gebruik van cookies en overige technieken op haar website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verhogen, vinden wij het belangrijk dat u weet dat wij geen cookies gebruiken.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via mail: receptie@kikkerije.nl of telefoon: 0522 24 24 01. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar receptie@kikkerije.nl of 0522 24 24 01. Camping De Kikkerije zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Camping De Kikkerije wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

Camping De Kikkerije neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op receptie@kikkerije.n l

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-07-2018

Wilt u boeken? Gebruik dan onderstaande knop.

Wilt u thuiszorg op de camping ontvangen gebruik dan ook onderstaande knop.

 


 

 


Voor al uw vragen stuurt u een mail klik hiervoor op bovenstaande kikker
of bel ons op nummer 0522 24 24 01.

 

 

Heeft u onze nieuwsbrief al eens gelezen? Klik hier een lees de nieuwsbrief van afgelopen maand.

Heeft u genoten van onze nieuwsbrief  en bent u nog geen nieuwsbrief abonnee? U kunt elke maand onze nieuwsbrief via de mail ontvangen als u hieronder uw u e-mail adres achterlaat.

                                     
Aanmelden
 

Volg ons op Twitter via @kikkerije.

Als bezoeker van de camping kunt u hier uw ervaringen delen 

Wij maken filmpjes van de camping die u hier terug kunt kijken 

 


#   Algemene voorwaarden   #   Disclaimer   #   Contact  Privacy verklaring #

 

Camping de Kikkerije, statutair gevestigd aan de steenwijkerstraatweg 96 c, 7942 HR Meppel, ingeschreven in het Handelsregister Gooi en Eemland onder KvK nummer 32.102.765.- 001

© Copyright 2019 Camping de Kikkerije