INieuwsbrief

De camping

Tarieven

Chalet

Trekkershutten

Vissen

Fietsen

Meppel

Donderdagmeppeldag

Bezienswaardigheden


Informatie
0522 24 24 01 


Het laatste nieuws uit Meppel:

 

Camping de Kikkerije

Algemene Voorwaarden


Algemeen

Dhr J.K. de Wolde, hierna te noemen "de beheerder", is de eigenaar en beheerder van camping “De Kikkerije” aan de Steenwijkerstraatweg 96 c, 7942 HR te Meppel . De beheerder kan zich laten vervangen door een derde. Tijdens het seizoen is de beheerder tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer: 0522 24 24 01.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verblijvende, hierna te noemen "de gebruikers", van camping "De Kikkerije". De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen. Tevens zijn zij verplicht er zorg voor te dragen dat al hun gasten op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en zich conform gedragen. Met het aangaan van de gebruikersovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing. De gebruikersovereenkomst kan alleen schriftelijk worden aangegaan. Op onze reserveringsbevestigingen wordt steeds verwezen naar deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.

De staanplaatsen dienen door de gebruikers correct te worden gebruikt en schoon gehouden te worden. De gebruikers mogen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers, daaronder begrepen geluidsoverlast. Huisvuil, glas en papier en dergelijke dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gedeponeerd (zie informatieboekje camping de Kikkerije). Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de beheerder niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf op de camping zijn voor rekening van de gebruikers. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.

Het staangeld en de verblijfskosten voor caravans en campers wordt achteraf voldaan, voor tenten en trekkershutten worden de verblijfskosten vooraf in rekening gebracht. Bij verblijven langer dan 4 weken wordt tussentijds het staangeld en/of de verblijfskosten voldaan. De beheerder kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. De beheerder kan de gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de camping ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het staangeld.

Reservering en bevestiging

Alleen volledig ingevulde en ondertekende boekingsformulieren zullen in behandeling genomen worden. (ondertekenen hoeft overigens niet voor elektronische inzending) Na ontvangst van uw "digitale reservering" sturen wij u een bevestiging van uw reservering (mits plaatsen beschikbaar), waarin u onder meer gevraagd wordt een aanbetaling van € 30,= op de gebruikersovereenkomst te doen. Nadat de aanbetaling is verwerkt is de reservering definitief. Voor het reserveren van een plaats zijn geen extra kosten verschuldigd.

Aankomst en vertrek

U dient zich bij aankomst eerst bij de beheerder te melden, alvorens u de plaats in gebruik kunt nemen. De plaats moet op de dag van vertrek in schone staat worden achtergelaten. Aankomst op de camping na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.

Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane verblijfsovereenkomst te respecteren, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen staanplaats alsnog aan derden kunnen aanbieden Bij annulering van de verblijfsovereenkomst wordt de aanbetaling van € 30,= op de verblijfsovereenkomst niet gerestitueerd. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Overige voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de SVR voorwaarden van toepassing, alsmede de op het kampeerterrein geldende “huisregels”. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien bij onderlinge meningsverschillen, is de uitleg voorbehouden aan een Nederlandse rechter.

Aldus vastgelegd te Meppel op 23 augustus 2011

Wilt u boeken? Gebruik dan onderstaande knop.

Wilt u thuiszorg op de camping ontvangen gebruik dan ook onderstaande knop.

 


 

 


Voor al uw vragen stuurt u een mail klik hiervoor op bovenstaande kikker
of bel ons op nummer 0522 24 24 01.

 

 

Heeft u onze nieuwsbrief al eens gelezen? Klik hier een lees de nieuwsbrief van afgelopen maand.

Heeft u genoten van onze nieuwsbrief  en bent u nog geen nieuwsbrief abonnee? U kunt elke maand onze nieuwsbrief via de mail ontvangen als u hieronder uw u e-mail adres achterlaat.

                                     
Aanmelden
 

Volg ons op Twitter via @kikkerije.

Als bezoeker van de camping kunt u hier uw ervaringen delen 

Wij maken filmpjes van de camping die u hier terug kunt kijken 

 


#   Algemene voorwaarden   #   Disclaimer   #   Contact  Privacy verklaring #

 

Camping de Kikkerije, statutair gevestigd aan de steenwijkerstraatweg 96 c, 7942 HR Meppel, ingeschreven in het Handelsregister Gooi en Eemland onder KvK nummer 32.102.765.- 001

© Copyright 2019 Camping de Kikkerije